Klasztor w Wigrach zaprasza

Klasztor w Wigrach zaprasza

29 marca 2021 odbyła się konferencja on-line na zakończenie realizacji projektu "Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów". Koszt inwestycji to blisko 21.5 mln złotych, z czego prawie 15 mln złotych pochodzi z funduszy europejskich.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: p. Magdalena Gawin – wicemister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, generalny konserwator zabytków, p. Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, p. Zbigniew Mackiewicz wójt gminy Suwałki, p. Agnieszka Wasilewska, koordynator projektu. Gospodarzem konferencji był ks. Jacek Nogowski, gospodarz miejsca i „spirytus movens” wszystkich prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności całemu zespołowi poklasztornemu.

W ramach inwestycji, która trwała trzy lata, przeprowadzone zostały prace remontowe i konserwatorskie w 12 eremach (małych domkach, w których mieszkali mnisi), zabytkowej wieży zegarowej i przy murach obronnych. W ramach przeprowadzonych prac zadbano również o to aby obiekty stały się dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Zrealizowane prace przyczyniły się zarówno do zachowania materialnego jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. W odrestaurowanych obiektach powstało w sumie trzynaście wystaw poświęconych historii Kamedułów i roli jaką wywarli na rozwój całej Suwalszczyzny. Tematyka ekspozycji obejmuje m.in.:

- powstanie klasztoru,

- sylwetki znanych osób związanych z klasztorem – m.in. król Jan Kazimierz, który ufundował klasztor,

- przemysł wigierski – Kameduli byli pionierami rozwoju gospodarczego Suwalszczyzny,

- legendy wigierskie,

- ślady kamedulskie na terenie dzisiejszego województwa.

Przy tworzeniu wystaw skorzystano również z nowoczesnych narzędzi multimedialnych, dzięki temu przewodnikami po eremach są m.in. mnisi kamedulscy, którzy z zainstalowanych ekranów opowiadają o swoim życiu i pracy.

Obiekt ma być dostępny dla zwiedzających od 1 maja, kiedy to tradycyjnie w wigierskim klasztorze odbywa się otwarcie sezonu letniego.

Więcej informacji:

https://www.eremy.wigry.pro/

https://fundacja.wigry.pro/

Fotografie na stronie: Fundacja Wigry Pro

Wróć do wiadomości