Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego we Fromborku.

7 sierpnia br. podpisano umowę z wykonawcą prac w ramach projektu pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” Na realizację projektu Archidiecezja Warmińska uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 18 114 698,15 złotych. Dzięki pozyskanej dotacji z UE zostaną m.in. przeprowadzone prace konserwatorskie w katedralnym skarbcu, ocalone zostaną pozostałości średniowiecznych dekoracji malarskich i zabytkowe szafy wnękowe oraz malowidła na ścianach i sklepieniach prezbiterium. Ponadto zostaną przeprowadzone prace restauratorskie w kaplicy św. Jerzego, korytarzu północnym, kruchcie południowej, zakrystii kanonickiej i zakrystii biskupiej.

Dzięki  pracom, które potrwają do końca 2020 roku odnowione pomieszczenia historycznego skarbca zostaną przeznaczone na cele wystawiennicze (wyeksponowane zostaną zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne należące do katedry) i udostępnione po raz pierwszy zwiedzającym. Ponadto główny budynek Muzeum Mikołaja Kopernika, tzw. Pałac Ferbera zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy i budowę podjazdów. Po zakończeniu prac konserwatorskich udostępnione zwiedzającym turystom zostanie także poddasze katedry, gdzie zostanie wykonane dodatkowe oświetlenie. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 21 478 689,59 złotych.

Wróć do wiadomości