Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Kopalnia Soli w Bochni - Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólnym projekt Rady Europy i Unii Europejskiej. Głównym celem wydarzenia jest promocja zabytków i dziedzictwa kulturowego Europy. W tej inicjatywie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy.

W tym roku, we wrześniu można było m.in. podziwiać także podziemne skarby Kopalni Soli w Bochni, obiektu wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, a także na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Kopalnia w Bochni istnieje od XIII wieku. Po wiekach wydobycia soli i działalności przemysłowej, w latach 90 XX wieku, obiekt rozpoczął swoją turystyczną misję. Tylko w 2016 roku kopalnię zwiedziło 164 967 osób. Obecnie zwiedzający mają do dyspozycji cztery trasy tematyczne. Zainteresowani mogą poznać historię i trudy pracy górników, zgłębić tajniki podziemnej flory i fauny, odwiedzić kaplicę, a nawet popływać łodzią.   

Środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwolą na uruchomienie piątej trasy turystycznej. Dzięki pozyskanym funduszom poprawie ulegnie bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz podniesie się komfort zwiedzania. Dotychczasowe atrakcje zostaną wzbogacone dodatkowymi efektami dźwiękowymi, świetlnymi czy zapachowymi. Udostępnione zostaną  także najnowsze odkrycia geologiczne, np. zjawisko fluorescencji halitu (kryształy pod wpływałem promieniowania UV świecą m.in. na pomarańczowo). Wykorzystane zostaną nowoczesne technologie oraz interaktywne inscenizacje. Trasa zostanie udostępniona publiczności w 2020 roku.

Projekt, pn. Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO uzyskał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 8 117 616,69 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 11 806 899, 20 złotych.

Wizualizacja 1. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o.

Wizualizacja 2. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o.

Wizualizacja 3. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o.

Wróć do wiadomości