Nagroda dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy, zostało nagrodzone Wyróżnieniem Specjalnym w prestiżowym Konkursie Muzeum Roku. Wręczenie nagród miało miejsce w Sarajewie podczas konferencji Forum Muzeów Europejskich. Nagroda jest docenieniem działalności Centrum na rzecz: "budowania na nowo wspólnoty lokalnej po tragicznych doświadczeniach niedawnej przeszłości" (okres II wojny światowej i komunizmu w Polsce).

Obecnie Muzeum Narodowe w Szczecinie realizuje w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko projekt "Konserwatorskie niebo – zakup wyposażenia do pracowni działu konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" o wartości całkowitej 3,5 mln zł, z czego 2,8 mln zł dotacji pochodzi z Unii Europejskiej. W ramach inwestycji zakupiony zostanie, m.in. sprzęt do konserwacji dużych zabytków drewnianych, w tym średniowiecznych łodzi morskich będących częścią muzealnych kolekcji. Dzięki realizacji projektu powstanie także mobilne laboratorium konserwatorskie, które umożliwi badanie zabytków w miejscu ich przechowywania. Przyjęte rozwiązania są bezpieczniejsze dla badanych obiektów, gdyż przede wszystkim nie zmieniają się warunki klimatyczne w jakich (często od wieków) obiekty są przechowywane. Dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom obniżone zostaną także koszty prowadzenia badań konserwatorskich, co pozwoli zwiększyć ich dostępność i częstotliwość.

Więcej informacji na stronie Beneficjenta.

https://muzeum.szczecin.pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenie/1361-sukces-muzeum-narodowego-w-szczecinie-centrum-dialogu-przelomy-w-konkursie-europejskie-muzeum-roku.html

https://muzeum.szczecin.pl/o-muzeum/projekty/548-konserwatorskie-niebo-zakup-wyposazenia-do-pracowni-dzialu-konserwacji-muzeum-narodowego-w-szczecinie-nr-pois-08-01-00-00-0085-17.html

Wróć do wiadomości