Otwarcie Domu Utopii - Międzynarodowego Centrum Empatii

Otwarcie Domu Utopii - Międzynarodowego Centrum Empatii

W krakowskiej Nowej Hucie rozpoczęła działalność nowa instytucja kultury Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii. Jest to inicjatywa Teatru Łaźnia Nowa, którego celem było stworzenie nowoczesnego centrum artystyczno-edukacyjnego nawiązującego do szczególnej historii tego obszaru. W jednym ze skrzydeł dawnego budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 powstała wyjątkowa przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna, pracownie rzemieślnicze, miejsca spotkań i rezydencji artystycznych.

W budynku, który jednorazowo może pomieścić 600 osób, realizowana będzie pozateatralna linia programowa Łaźni Nowej: warsztaty, koncerty, performance, pokazy filmowe, dyskusje społecznego uniwersytetu, spotkania literackie oraz działania łączące w sobie nowatorskie pomysły, formy i idee.

Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w kwocie ponad 13 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu przekroczyła kwotę 21 mln złotych.

Zapraszamy!

https://domutopii.pl/

Fotografie na stronie - materiały promocyjne Teatru Łaźnia Nowa

Przestrzeń zamieszkania dla artystów, fot. Michał Sikora - materiały promocyjne Teatru Łaźnia Nowa

Przestrzeń spotkań, fot. Materiały promocyjne Teatru Łaźnia Nowa 

Dom Utopii, fot. Materiały promocyjne Teatru Łaźnia Nowa 

fot. Michał Sikora - materiały promocyjne Teatru Łaźnia Nowa

Wróć do wiadomości