Rzeszowskie piwnice – zakończenie projektu

Rzeszowskie piwnice – zakończenie projektu

Rzeszowskie Piwnice, fot. Grzegorz Bukała

29 grudnia odbędzie się uroczyste zakończenie projektu „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury”. W trakcie spotkania przedstawiciele miasta opowiedzą o efektach wdrożonego projektu.

Głównym celem projektu było przeistoczenie Rzeszowskich Piwnic w interaktywną instytucję kultury. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 18 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskie wyniosło ponad 12 mln zł. Zakupione w ramach projektu sprzęt i wyposażenie umożliwiły przygotowanie nowoczesnej oferty edukacyjno-kulturalnej prezentującej wielowątkową historię Rzeszowa. Projekt zakładał połączenie i przenikanie się perspektyw – historycznej i współczesnej oraz lokalnej i ponadregionalnej, ukierunkowując się na rozwój sztuki współczesnej w Rzeszowie, a także jej szeroką prezentację.

Rzeszowskie Piwnice zostaną otwarte dla zwiedzających 3 stycznia 2022 r.

Według szacunków z nowej oferty w Rzeszowskich Piwnicach będzie korzystało ponad 60 tys. osób rocznie.

Więcej informacji: https://rzeszowskiepiwnice.pl/

Rzeszowskie Piwnice, fot. Grzegorz Bukała

Wróć do wiadomości