Środki unijne dla jedynej w Polsce publicznej placówki muzealnej poświęconej fotografii

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie podpisało umowę na realizację projektu pn. Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 673 312,63 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 21 274 338,82 złotych. Umowa została podpisana 28 grudnia 2017 roku.

Projekt będzie obejmował takie działania jak prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz edukacji artystycznej. Dzięki środkom unijnym nie tylko zostanie odrestaurowany zabytkowy obiekt, ale również wprowadzona zostanie nowa oferta kulturowa i edukacyjna oraz rozwinięciu ulegnie działalność badawcza, digitalizacyjna i konserwatorska muzeum.

Wróć do wiadomości