Sybilla 2023 dla dwóch projektów POIIŚ

Sybilla 2023 dla dwóch projektów POIIŚ

22 maja w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono laureatów 44. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla. To prestiżowe wyróżnienie honoruje wybitne osiągnięcia polskich muzeów zarówno w kraju, jak i za granicą.

W tegorocznej edycji konkursu jury oceniło aż 167 zrealizowanych w 2023 roku muzealnych projektów, przesłanych w ramach sześciu kategorii konkursowych:

- konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,

- edukacja,

- projekty naukowo-badawcze,

- nowe i zmodernizowane wystawy stałe,

- wystawy czasowe,

- inwestycje.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie instytucje - beneficjenci Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie zdobyło nagrodę za wystawę „Miasto. Technoczułość” w ramach kategorii „Nowe i zmodernizowane wystawy stałe”.  Ukazuje na niej rozwój myśli inżynieryjnej oraz jej wpływ na przemiany miasta i życie jego mieszkańców. Na 3 tysiącach metrów kwadratowych można zobaczyć aż 600 zabytków techniki, w tym eksponaty o unikatowym charakterze. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 28 mln zł, a jego całkowita wartość wyniosła ponad 33 mln zł. 

Z kolei Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało wyróżnione za projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. Prowadzone od 2017 r. prace konserwatorskie i remontowo-budowlane miały na celu zachowanie tego cennego dziedzictwa kultury przemysłowej dla przyszłych pokoleń. Dzięki projektowi stworzono wyjątkową ofertę kulturalną w zespole zabytkowych zabudowań kopalnianych z przeł. XIX i XX w., będących częścią kompleksu Sztolni Królowa Luiza. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła ponad 77 mln zł. Cały projekt kosztował ponad 91 mln zł. 

Od ponad czterdziestu lat wyróżnienie „Sybilla” jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Organizowany jest rokrocznie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gratulujemy nagrodzonym muzeom!

Wróć do wiadomości