Wakacyjne wyprawy po Polsce - Karolin i 75-lecie zespołu "Mazowsze"

Wakacyjne wyprawy po Polsce - Karolin i 75-lecie zespołu "Mazowsze"

„Mazowsze” to jeden z największych w Europie i na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski – Mazowsza, jednak repertuar „Mazowsza” szybko rozszerzył się o folklor innych regionów. Ogromne bogactwo repertuarowe i działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego sprawia, że „Mazowsze” uznawane jest za zespół narodowy. Jerzy Waldorff, wybitny krytyk muzyczny, nazwał „Mazowsze” perłą w koronie Rzeczypospolitej. To stwierdzenie najpełniej oddaje rangę i wartość Zespołu, który od 75 lat porywa publiczność na całym świecie, pełniąc zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury.

W roku 2023 „Mazowsze” obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Kształt, w jakim „Mazowsze” istnieje do dziś nadali zespołowi znakomici polscy artyści: wybitny kompozytor Tadeusz Sygietyński oraz Mira Zimińska-Sygietyńska, znana i uwielbiana przez publiczność aktorka. Ostatnie 10 lat to czas rozwoju i nowych form działalności, wielkich przemian, odmłodzenia i unowocześnienia całej instytucji. Obecnie Zespół składa się nie tylko z solistów, chóru, baletu, ale i z ponad 50-osobowej orkiestry symfonicznej.

Historyczna siedziba Zespołu znajduje się w Pałacu Karolin w Otrębusach, obiekcie zaprojekowanym na początku XX w. przez architekta – prof. Czesława Domaniewskiego.

W 2017 roku, aby wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karolina oraz poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną zespołu „Mazowsze”, rozpoczęto prace nad projektem „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Pierwszy etap projektu obejmował m.in. renowację elewacji pałacu, prace remontowe i rewitalizacyjne wnętrz, modernizacje wszystkich instalacji i zabezpieczeń budynku oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prace remontowe i modernizacyjne pałacu, przygotowujące budynek do pełnienia roli siedziby Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”, zakończyły się w roku 2020. Drugim etapem projektu było stworzenie w odnowionych wnętrzach pałacu nowoczesnej ekspozycji, wyposażonej m.in. w wysokiej klasy system audiowizualny. Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” oficjalnie swoją działalność rozpoczęło we wrześniu 2021 roku. Prezentowana wystawa stanowi pełną koloru i muzyki podróż po polskiej kulturze, ukazuje bogactwo i różnorodność polskiego folkloru oraz opowiada o historii i działalności zespołu „Mazowsze”.

Głównym zadaniem Centrum poza przedstawieniem i popularyzacją bogactwa polskiej kultury ludowej i folkloru polskiego jest społeczeństwa. Oferta stała to zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem i cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci, dla grup zorganizowanych i dla rodzin. W dodatkowej ofercie są warsztaty rękodzielnicze (tkactwa, haftu, wycinankarstwa), warsztaty taneczne i wokalne, koncerty, prelekcje, spotkania naukowo-artystyczne, spotkania ze znanymi twórcami ludowymi.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”.

Film z audiodeskrypcją

Wróć do wiadomości