Zakończenie projektów w dwóch Operach

W grudniu 2018 roku zakończone zostały dwa projekty:

1.       Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy.

2.       Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej.

Projekt zrealizowany przez Operę Nova w Bydgoszczy swym zakresem objął zakup 46 instrumentów oraz zakup zestawów dla osób niedosłyszących. Zainstalowano także nowy sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający. Wyremontowano scenę (zamontowano m.in. scenę obrotową). Realizacja projektu nie tylko przyczyniła się do unowocześnienia i modernizacji infrastruktury Opery, zastosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i nowe wyposażenie pozwolą na wdrożenie oferty dostosowanej do potrzeb coraz szerszego grona odbiorców. Koszt całkowity projektu wyniósł 14,27 mln zł, z czego 9,4 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

W ramach inwestycji zrealizowanej przez Operę Wrocławską zakupiono i zamontowano nowoczesny sprzęt oświetleniowy i sprzęt multimedialny. Zainstalowano również nowoczesny system zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości realizowanych spektakli i pozwoli wprowadzić nowe wydarzenia artystyczne do stałego repertuaru Opery. Techniczne możliwości nowo zakupionego wyposażenia można było podziwiać między innymi w trakcie premiery Halki Stanisława Moniuszki: spektakl w reżyserii Grażyny Szapołowskiej odbył się 14 grudnia br. m.in. w związku z obchodami Roku Polskiego w Operze Wrocławskiej. Wartość całkowita projektu to 7,5 mln zł, w tym 4,9 mln zł pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wróć do wiadomości