Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Materiały ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów VIII osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - AKTUALIZACJA

W dniu 6 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów VIII osi PO IiŚ 2014-2020.

Ponad sto osób z całej Polski mogło zapoznać się z tematyką dotyczącą warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz zmian w Prawie Zamówień Publicznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały ze szkolenia w zakresie zamówień publicznych.

Prezentacja dotycząca zmian w zamówieniach publicznych

Prezentacja dotycząca warunków ubiegania się o dofinansowanie

 

 

 

Wróć do wiadomości