Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.8

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Instrukcja beneficjenta SL2014

Kliknij miniaturę, aby przejść do Instrukcji

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w obszarze kultury

  Kliknij na miniaturę, aby przejść do Przewodnika wraz z załącznikami

Biuletyn POIiŚ nr 3

Kliknij miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2

Kliknij miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1

Kliknij miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Podręcznik Wnioskodawcy

Interaktywny Podręcznik BeneficjentaKliknij miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności

Kliknij miniaturę, aby przejść do Podręcznika