Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.0

Instrukcja beneficjenta SL2014

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Instrukcji

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w obszarze kultury

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Przewodnika

Podręcznik Beneficjenta "Jak wdrażać i rozliczać projekt"

Do otwarcia podręcznika rekomendujemy przeglądarki Chrome, Firefox i Opera.

Kliknij na miniaturę aby przejść do podręcznika

Biuletyn POIiŚ nr 3/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Podręcznik Wnioskodawcy

Interaktywny Podręcznik BeneficjentaKliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Biuletyn POIiŚ nr 3/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu