Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Biuletyn POIiŚ nr 1/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.8

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Instrukcja beneficjenta SL2014

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Instrukcji

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w obszarze kultury

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Przewodnika

Biuletyn POIiŚ nr 3/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Podręcznik Wnioskodawcy

Interaktywny Podręcznik BeneficjentaKliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika