Rok 2022 w kulturze. Wymiar europejski

Kliknij na miniaturę, aby przejść do publikacji 

Odkryj Polskę na nowo

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Magazyn Aktualności w kulturze 2/2021

kliknij na miniaturę, aby przejść do publikacji

Magazyn Aktualności w kulturze 1/2021

 kliknij na miniaturę, aby przejść do publikacji

Podręcznik Trwałości

kliknij na miniaturę aby przejść do podręcznika

Magazyn Aktualności w kulturze 2/2020

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Magazyn Aktualności w kulturze 1/2020

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności - poradnik

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Udostępnianie informacji publicznej w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Biuletyn POIiŚ 3/2019

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Biuletyn POIiŚ 2/2019

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Biuletyn POIiŚ nr 1/2019

kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury

Kliknij na miniaturę aby przejść do publikacji

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.5

Biuletyn POIiŚ nr 3/2018

Kliknij na miniaturę aby przejść do biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2/2018

Kliknij na miniaturę aby przejść do biuletynu

PODRĘCZNIK Zamówienia udzielane w ramach projektów

Instrukcja beneficjenta SL2014

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Instrukcji

Podręcznik Beneficjenta "Jak wdrażać i rozliczać projekt"

Do otwarcia podręcznika rekomendujemy przeglądarki Chrome, Firefox i Opera.

Kliknij na miniaturę aby przejść do podręcznika

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych - wersja ang

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w obszarze kultury

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Przewodnika

Biuletyn POIiŚ nr 3/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1/2016

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Podręcznik Wnioskodawcy

Interaktywny Podręcznik BeneficjentaKliknij na miniaturę, aby przejść do Podręcznika

Biuletyn POIiŚ nr 3/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 2/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1/2017

Kliknij na miniaturę, aby przejść do Biuletynu

Biuletyn POIiŚ nr 1/2018